Jahrgang 8

Jahrgangsleitung: Burke, Katrin (BU)

 • E‑Mail: katrin.burke@gsemsland.de
 • Tel.: 0591 61064–15


Lindschulte, Hauke (LS)

 • Betreu­er der Schülervertretung
 • Tuto­ri­at: 8.1
 • Fächer: Englisch, Religion 
 • E‑Mail: hauke.lindschulte@gsemsland.de
 • Tel: 0591 61064–15

Vehr, Marina (VH)

 • Tuto­ri­at: 8.1
 • Fächer: Deutsch, Reli­gi­on, Spanisch
 • E‑Mail: marina.horstkamp@gsemsland.de
 • Tel.: 0591–61064-15

Werge, Frank (WG)

 • Ansprech­part­ner Leihin­stru­men­te Orchesterklassen
 • Tuto­ri­at: 7.2
 • Fächer: Musik, Englisch, Instrumentalunterricht
 • E‑Mail: frank.werge@gsemsland.de
 • Tel: 0591 61064–15

Schälling, Mascha (SI)

 • Tuto­ri­at: 8.2
 • Fächer: Deutsch, Sport, Kunst
 • E‑Mail: mascha.kubatz@gsemsland.de
 • Tel: 0591 61064–15

Tews, Artem (TW)

 • Tuto­ri­at: 8.3
 • Fächer: Natur­wis­sen­schaf­ten, Mathematik 
 • E‑Mail: artem.tews@gsemsland.de
 • Tel.: 0591 61064–15

Brose, Claudia (BS)

 • Didakt. Leite­rin, Ansprech­part­ne­rin Inklu­si­on, Schwer­punkt: Lernen
 • Tuto­ri­at: 8.3
 • Fächer: Englisch, Gesellschaftslehre 
 • E‑Mail: claudia.brose@gsemsland.de
 • Tel: 0591 61064–27

Burke, Katrin (BU)

 • Jahr­gangs­lei­tung 8, Fachob­frau Mathe­ma­tik, Personalrat
 • Tuto­ri­at 8.4
 • Fächer: Mathe­ma­tik, Reli­gi­on, WPK 
 • E‑Mail: katrin.burke@gsemsland.de
 • Tel.: 0591 61064–15

Wintels, Laura (WI)

 • Tuto­ri­at: 8.4
 • Fächer: Deutsch
 • E‑Mail: laura.wintels@gsemsland.de
 • Tel: 0591 61064–15

Sluiter, Katharina (SL)

 • Home­page
 • Fächer: Deutsch, Natur­wis­sen­schaf­ten, Sport
 • E‑Mail : katharina.sluiter@gsemsland.de
 • Tel.: 0591–61064-15

Böckmann, Kyra (BK)

 • Fächer: Biolo­gie
 • E‑Mail: kyra.boeckmann@gsemsland.de
 • Tel: 0591 61064–15